Về chúng tôi

Ultimate QR là một công cụ đẹp, đơn giản giúp bạn làm việc hiệu quả

Nền tảng kinh doanh SaaS duy nhất kết hợp CRM, tự động hóa tiếp thị & thương mại.

Với một quan điểm duy nhất, Ultimate QR tích hợp dữ liệu khách hàng và các công cụ tiếp thị trong một nền tảng đám mây linh hoạt cho phép bạn nhận được kết quả kinh doanh ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện. Ultimate QR là nền tảng kinh doanh saas duy nhất cho phép bạn điều hành doanh nghiệp của mình trên một nền tảng, liền mạch trên tất cả các kênh kỹ thuật số.

Với Ultimate QR, bạn có thể điều hành doanh nghiệp của mình trên một nền tảng, liền mạch trên tất cả các kênh kỹ thuật số—và phát triển doanh nghiệp ở mọi nơi. Với một quan điểm duy nhất, Ultimate QR tích hợp dữ liệu khách hàng và các công cụ tiếp thị trong một nền tảng đám mây linh hoạt cho phép bạn nhận được kết quả kinh doanh ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện.

Ultimate QR là nền tảng kinh doanh saas duy nhất cho phép bạn điều hành doanh nghiệp của mình trên một nền tảng.

Với Ultimate QR, bạn có thể điều hành doanh nghiệp của mình trên một nền tảng, liền mạch trên tất cả các kênh kỹ thuật số—và phát triển doanh nghiệp ở mọi nơi. Với một quan điểm duy nhất, Ultimate QR tích hợp dữ liệu khách hàng và các công cụ tiếp thị trong một nền tảng đám mây linh hoạt cho phép bạn nhận được kết quả kinh doanh ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện.

  1. Phần mềm doanh nghiệp cho startup
  2. Thời gian là tiền bạc. Ngừng nhảy từ công cụ này sang công cụ khác với tất cả sự phức tạp của việc tích hợp.
  3. Giờ đây, bạn có thể quản lý toàn bộ doanh nghiệp của mình trên một nền tảng.

Với một quan điểm duy nhất, Ultimate QR tích hợp dữ liệu khách hàng và các công cụ tiếp thị trong một nền tảng đám mây linh hoạt cho phép bạn nhận được kết quả kinh doanh ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện. Ultimate QR là nền tảng kinh doanh saas duy nhất cho phép bạn điều hành doanh nghiệp của mình trên một nền tảng, liền mạch trên tất cả các kênh kỹ thuật số.