định giá

Kế hoạch định giá linh hoạt cho khởi nghiệp của bạn

Định giá phù hợp với doanh nghiệp của bạn ngay lập tức.

Người bắt đầu

Tự do mỗi tháng

Nullam diam arcu, sodales quis convallis sit amet, sagittis varius ligula.

Bắt đầu
 • 4 Các loại mã QR
 • 20 mã QR
 • 20 Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bao gồm Analytics
 • Ẩn thương hiệu
 • Ủng hộ

Trung gian

24 mỗi tháng

Nullam diam arcu, sodales quis convallis sit amet, sagittis varius ligula.

Bắt đầu
 • 10 Các loại mã QR
 • 100 mã QR
 • 100 Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bao gồm Analytics
 • Ẩn thương hiệu
 • Ủng hộ

Chuyên nghiệp

48 mỗi tháng

Nullam diam arcu, sodales quis convallis sit amet, sagittis varius ligula.

Bắt đầu
 • 14 Các loại mã QR
 • Vô hạn mã QR
 • Vô hạn Mã vạch
 • Công cụ bổ sung
 • Bao gồm Analytics
 • Ẩn thương hiệu
 • Ủng hộ